تفاوت درزانبساط ودرزانقطاع

درزهای ساختمانی تفاوت های بارز یکدیگر دارند، در زیر به قسمتی ازآن ها اشاره می کنیم.

1درزهای انبساط

-این درز با عنوان درزانبساط در محل مشخصی طراحی می گردد.

-عرض درزانبساط به مصالح، ارتفاع، تعداد طبقات، شرایط محیطی بستگی دارد.

-طراحی درزانبساط در پروژه های راه سازی مخصوصا در طراحی پل ها متداول است.

تحت هیچ شرایطی نباید با مصالح صلب این درزها رامسدود کرد.

2درزهای انقطاع

-با توجه به بلندی وسعت و یا تفاوت کاربری، ساختمان طراحی می شود.

-درزهای انقطاع یا جداکننده جهت جدا کردن قسمت های مختلف ساختمان اجرا می گردد.

تا در زمان اعمال بارهای خارجی هر قسمت به صورت آزادنه عمل نماید.

دریپروقطره چکان نتافیم
قطره چکان نتافیم-Netafim
akbari

معرفی قطره چکان نتافیم

شهرت جهانی قطره چکان های نتافیم قطعا بی دلیل نیست.
چرا که این کمپانی برندی مطرح، با کیفیت و با شهرت جهانی در زمینه آبیاری قطره ای می باشد. قطره چکان نتافیم اسراییلی است.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد