تفاوت درزهای انبساط و انقطاع

تفاوت درزهای انبساط و انقطاع

درزهای انبساط

جهت جلوگیری از آسیب های حاصله از تغییر طول ناشی از تغییرات دمای محیط بر سازه ها و همچنین وارد شدن بارهای ساختمان های مجاور بر سازه جدید.

و در موردی که سازه از چند قسمت مختلف تشکیل شده باشد، این درز با عنوان درز انبساط در محل مشخصی طراحی می گردد.

عرض درز انبساط به مصالح، ارتفاع، تعداد طبقات، شرایط محیطی بستگی دارد. طراحی درز انبساط در پروژه های راه سازی مخصوصا در طراحی پل ها متداول است.

باید توجه داشت که درز انبساط تحت هیچ شرایطی نباید با مصالح صلب این درزها رامسدود کرد. برای همین منظور استفاده از پروفیل های درز انبساط توصیه می شود.

که در انواع مختلف با دتایل های متفاوت تولید می گردند که انواع آن را درهمین سایت در قسمت محصولات، نئوپرن، درز انبساط مشاهده می نمایید.

درزهای انقطاع

با توجه به بلندی وسعت و یا تفاوت کاربری طراحان ساختمان ها را با درزهای جداکننده طراحی می نمایند که در اصطلاح درزهای انقطاع و یا جداکننده نامیده می شوند.

درزهای انقطاع یا جداکننده جهت جدا کردن قسمت های مختلف ساختمان طراحی می گردد تا در زمان اعمال بارهای خارجی هر قسمت به صورت آزادنه عمل نماید.

این اصل و هدف اصلی طراحی و جانمایی درزهای انقطاع یا جداکننده می باشد.

اما بعد از اتمام عملیات اجرایی برای پوشش دادن سطح درزهای انقطاع یا جداکننده و قابل تردد کردن آنها از پروفیل های مختلف استفاده می شود.

تفاوت درزهای انبساط و انقطاع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا