معایب روفگاردن وبام‌ سبزوباغ بام چیست؟

روفگاردن ها مزایایی زیادی مانندزیبایی و ایجاد محیطی دلپذیر برای زندگی و کار، به بهبود کیفیت هوا به خصوص درنواحی پرجمعیت دارند.

گیاهان روفگاردن قادر هستند علاوه برجذب گرد و غبار، تولید اکسیژن و خنک کردن شهر درماه های گرم تابستان (به دلیل خاصیت تبخیر) به گسترش نمای سبز و

فضایی طبیعی کمک کنند.

ولی درصورت که نکات فنی اجرایی روفگاردن را رعایت نکنیم، تبعات مالی وجانی سنگینی خواهد داشت.

پیامدهای منفی استفاده نادرست ازروفگاردن و بامسبز

1-عدم تقویت سازه برای اجرای روفگاردن.

اما با طراحی و اجرای سیستم‌های جایگزین این عیب نیز قابل رفع می‌باشد.

2- بام‌های سبز همچنین نیازمند معیارهای سازه‌ای قابل قبول می‌باشند.

3-گیاهان روفگاردن که دارای ریشه‌های عمیق و نیمه عمیق بوده ممکن است به سیستم عایق آب سقف ضرر برساند.

4-افزایش بارسقف اشاره نمود البته این مورد به دیتیل اجرایی سقف و نوع پوشش گیاهی آن بستگی دارد.

5-هزینه اجرایی اولیه بام‌های سبز.

-پیشگیری ازمعایب ومشکلات روفگاردن وبامسبز

1-درساختمان های قدیمی که قابلیت اجرا ندارد با گلدان های سیارفضارا زیبا کنیم.

2-با مهندس سازه درخصوص بارگزاری المان های روفگاردن مشورت کنیم.

3-ایجاد لایه آببندی قوی.

4- پیش بینی سیستم زهکشی در زمان آبیاری وبرف وباران.

5-گونه گیاهی با ریشه های عمیق ودرخت توصیه نمی شود.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد