معایب روفگاردن وبام‌ سبزوباغ بام چیست؟

پیامدهای منفی استفاده نادرست ازروفگاردن و بامسبز

-عدم تقویت سازه برای اجرای روفگاردن.

اما با طراحی و اجرای سیستم‌های جایگزین این عیب نیز قابل رفع می‌باشد.

بام‌های سبز همچنین نیازمند معیارهای سازه‌ای قابل قبول می‌باشند.

-گیاهان روفگاردن که دارای ریشه‌های عمیق و نیمه عمیق بوده ممکن است به سیستم عایق آب سقف ضرر برساند.

-افزایش بار سقف اشاره نمود البته این مورد به دیتیل اجرایی سقف و نوع پوشش گیاهی آن بستگی دارد.

هزینه اجرایی اولیه بام‌های سبز.

-در ساختمان های قدیمی قابل اجرا نیست.

به دلیل عدم پیش بینی بارگزاری در سازه ساختمان است.

دریپروقطره چکان نتافیم
قطره چکان نتافیم-Netafim
akbari

معرفی قطره چکان نتافیم

شهرت جهانی قطره چکان های نتافیم قطعا بی دلیل نیست.
چرا که این کمپانی برندی مطرح، با کیفیت و با شهرت جهانی در زمینه آبیاری قطره ای می باشد. قطره چکان نتافیم اسراییلی است.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد