کاربرد لایه ضد ریشه روف گاردن

Root barrier

Root barriers are often used in green roofs to provide some protection to the waterproofing from invasive stolons, rhizomes and from woody roots from trees and shrub

The most common root barriers used are thin polyethylene sheets, laid over the waterproofing membrane

These may not be required if the waterproof membrane is certified as root-resistant

Thicker, welded root barriers will be needed for green roofs involving trees, bamboo or other vigorous, spreading grasses

It is important to check the compatibility of the product with bitumen and polystyrene, especially where there is direct contact with a bitumen-based waterproofing or polystyrene insulation

The root barrier must also be resistant to the humic acids produced when plants decompose

Separation sheets are sometimes installed between the waterproofing and root barrier to provide additional protection and separate materials that are not compatible

These are typically HDPE sheets laid directly on the waterproofing

 

لایه ضد ریشه روف گاردن

لایه ضد ریشه روف گاردن اغلب در بام های سبز استفاده می شود تا از خسارت ریشه های چوبی درختان و بوته ها محافظت کند.

رایج ترین لایه ضد ریشه روف گاردن ورق های پلی اتیلن است که روی غشای ضد آب روف گاردن قرار می گیرد.

اگر لایه ضد آب روف گاردن به عنوان لایه ضد ریشه روف گاردن مقاوم در برابر ریشه تأیید شود، این لایه ضد ریشه روف گاردن مورد نیاز نخواهد بود.

برای بام های سبز شامل درختان، بامبو یا سایر گیاهان عظیم و گسترده، لایه ضد ریشه روف گاردن ضخیم با جوشکاری حرارتی لازم است.

مهم است که سازگاری محصول با قیر و پلی استایرن بررسی شود، به ویژه در مواردی که تماس مستقیم با عایق رطوبتی ضدآب یا عایق پلی استایرن بر روی قیر وجود دارد.

لایه ضد ریشه روف گاردن همچنین باید در برابر اسیدهای هیومیک تولید شده هنگام تجزیه گیاهان مقاوم باشد.

ورق های جدا کننده گاهی بین  لایه ضد آب و لایه ضد ریشه روف گاردن نصب می شوند تا محافظت بیشتری داشته باشند و مواد جداگانه ای را سازگار کنند.

لایه ضد ریشه روف گاردن معمولاً ورقه ای HDPE هستند که مستقیماً بر روی لایه ضد آب روف گاردن قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد