لندفیل چیست؟

آلاینده های موجود در هوا و آب بتدریج وارد خاک می شوند.

به همین علت معمولا میزان آلاینده های موجود در خاک اطراف مراکز صنعتی و شهرها قابل اغماض نیست.

هرچند به علت آن که آلودگی خاک قابل مشاهده نیست افراد عادی متوجه این موضوع نشده و درسطح جامعه نیز حساسیتی نسبت به آن وجود ندارد.

با این حال پژوهشگران محیط زیست و متخصصین خاک شناسی بر این موضوع واقف هستند و انجام آزمایش های خاک را برای مشخص شدن میزان آلودگی توصیه می نمایند.

-پسماند چیست؟

پسماند یا زباله به موادی جامد گفته می شود.

هرچند با توجه به محدودیت های تصفیه خانه های شهری، متخصصین تلاش کرده اند، مواد زائد مایعی مانند انواع روغن را در مجموعه پسماندهای شهری دسته بندی کرده و برای دفع آن ها برنامه ریزی نمایند.

-لندفیل چیست؟

لندفیل یا خاک چال به گودالی گفته می شود که انواع زباله و پسماند به آنجا منتقل و دفن می شوند.

استفاده از لندفیل برای دفن زباله ها یک روش بسیار قدیمی، ارزان و رایج در سراسر جهان بوده است.

با اینحال درروزگار کنونی که احجام بسیار زیادی از زباله در جوامع بشری تولید می شود، دفن زباله در لندفیل به تنهایی نمی تواند راهکارمدیریتی مناسبی باشد.

مطابق مباحث مدیریت پسماند، دفن پسماند آخرین راهکار است و پیش از آن لازم است به مباحثی چون اجتناب از تولید پسماند و تفکیک پسماند از مبدا توجه کافی شود.

-دلایل نسوزاندن زباله چیست؟

-هزینه بروغیراقتصادی.

-عدم دوست دارمحیط زیست.

-شیرابه چیست؟

شیرابه عصاره روانی است که از زباله و پسماند خارج می شود.

تولید شیرابه عمدتا ویژه زباله های تر و فساد پذیر است.

در این نوع زباله ها فعالیت میکرو ارگانیسم ها باعث تجزیه زباله و تولید شیرابه می شود.

طبیعتاً این عصاره ها حاوی آلودگی های زباله خواهند بود.

درطبیعت شیرابه مشکل سازتر اززباله است.

چراکه سیال و روان بوده وبراحتی جابجا می شود.

در نتیجه این امکان را دارد تا به آبهای سطحی و بدتراز آن، به آبهای زیرزمینی هم نفوذ نماید. (اتفاقی که متاسفانه در بسیاری از مراکز دفن پسماند کشور درحال وقوع است).

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد