ویژگی بارزفیلتردیسکی

-فیلتردیسکی چیست و چه کاربردی دارد؟

فیلتردیسکی یکی ازمهمترین و اصلی ترین اجزای سیستم کنترل مرکزی تصفیه آب یا سیستم فیلتراسیون می باشد.

نام دیگرفیلتردیسکی را با نام فیلترهای ثانویه نیز می شناسند.

دلیل این موضوع به خاطراین است که فیلتردیسکی بعدازفیلترشن آبیاری قرار می گیرد.

فیلترتصفیه دیسکی با داشتن شیارهای مختلف خود می توانند ذرات معلق درآب را جمع آوری نماید.

-امتیازات فیلتردیسکی چیست؟

-افزایش عمرشیرفلکه ها.

-شیرهای یکطرفه عملکرد بهتری دارند.

-شیرهای هواگیری بهترکار می کنند.

-قطعات مکانیکی دیرترخراب می شوند.

-مشخصات فنی فیلتردیسکی

ازمهمترین و بارزترین بخش های مختلف فیلتردیسکی می توان به مواردی ازجمله زیراشاره کرد:

1–کنترل کننده.

2–سیستم تمیزکننده.

3–سیستم خلا.

4–شاسی اصلی.

5–صفحه سرامیکی با پارچه ای.

6–همزن.

-پیشنهاد فنی فیتراسیون سیستم آبیاری

زمان اجرای ونصب فیلتردیسکی بهتراست همیشه یک فیلتردیسکی جایگزین در سیستم تصفیه پیش بینی گردد.

تا درزمان بروزمشکل کارایی سیستم دچارخلل نگردد وفیلتردیسکی معیوب تعویض یا تعمیرگردد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد