تقسیم بندی استخر برحسب استقرار

بهترین مکان جهت برای ذخیره آب ومایعات استخرهای خاکی(استخر ژئوممبران) وبتنی هستند.

استخرها براساس مصالح مصرفی، کاربردواستقراربه انواع مختلفی تقسیم می شوند.

الف-انواع استخربراساس مصالح مصرفی

1-بتنی.

2-شیشه ای.

3-فایبرگلاس.

4.پلی ایتلن.

5-فلزی.

ب-انواع استخربراساس کاربرد

1-شنا یا تفریحی.

2-استخرذخیره آب شرب.

3-استخرباغی وکشاورزی.

4-مخازن سپتیک وتصفیه خانه.

5-فاضلاب ومایعات صنتعی.

6-حوضچه های تبخیروآتش نشانی.

7-لندفیل ومخازن دفن زباله.

8-دریاچه های مصنوعی وبرکه.

-انواع استخراز نظراستقرار

1-استخرهاي روي زمين یا استخرسطحی

در اين استخرها كاسه استخر روي زمين قرار مي گيرد و اتصالات مربوط به آب و فاضلاب و برق به صورت ثابت در نظر گرفته مي شود.

ظرفيت اين استخرها متوسط و عمق آن كم ، پيش بيني مي شود.

اين استخرها مناسب فعاليت هاي آموزشي و تفريحي است.

شيرجه دراين استخرها به علت عمق كم امكان پذير نمي باشد.

دراين استخرها امكان نمايش زير آب براي برنامه هاي آموزشي شنا و غواصي امكان پذير است.

2-استخرهاي نیم بالاي زمين و نیم داخل زمین یا استخرسطحی و دفنی

در اين استخرها كاسه استخر بالاتر از تراز زمين قرار مي گيرد و اتصالات مربوط به آب و فاضلاب و برق به صورت موقت و يا ثابت پيش بيني مي شود.

ظرفيت و عمق اين استخرها كم مي باشد.

اين استخرها مناسب فعاليت هاي آموزشي و تفريحي است.

شيرجه در اين استخرها به علت عمق كم امكان پذير نمي باشد.

اين استخرها ممكن است بخشي از سيستم سازه بنا و يا در مقياس كوچكتر به صورت بار روي سقف تلقي شود كه در اين صورت امكان جابجايي پيدا خواهد كرد.

3-استخرهاي درون زمين یا استخردفنی

دراين نوع استخرها كاسه استخربه طور كامل درون زمين قرار مي گيرد.

كليه اتصالات مربوط به آب و فاضلاب و برق و تاسيسات جنبي به صورت ثابت و دائمي پيش بيني مي شود.

اين استخرها با امكان افزايش ظرفيت و عمق ممكن است براي كليه ورزش هاي آبي و مسابقات مورد استفاده قرار گيرد.

4-استخرهای هوایی فلزی وپلی اتیلنی

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد