تقسیم بندی استخر برحسب شيوه تصفيه آب

-استخر هاي شنا برحسب شيوه تصفيه آب

– خزينه(FILL – and – DRAW)

اين استخريك وان حمام است، به عنوان يك استخر خصوصي مورد استفاده قرار می گيرد و بار استحمامي آن سبك است.

خزينه هاي عمومي با بار استحمامي سنگين، آب مي بايد به طور مرتب بعلت افزايش آلودگي ناشي از استحمام كنندگان، تعويض گردد.

طراحي استخرهايي از اين نوع مي بايد به بازاء هر استحمام كننده 500 گالن آب بين تعويض هاي كامل استخر منظور نمود.

تاسيسات بزرگ، اندازه استخر بسيار بزرگ مي شود.

حجم زيادي از آب تلف مي گردد و استخر در فواصل خالي شدن و پر شدن مجدد، براي مدت طولاني خارج از سرويس است.

به لحاظ افزايش مداوم آلودگي، لازم است قبل از هر دوره استفاده از استخر، به آب مقدار كافي كلر زده شود تا ضد عفوني گردد.

اما تعيين ميزان دقيق كلر مورد نياز غير ممكن است.

از اين رو مي بايد در استفاده از كلر دست بالا را گرفت.

بدليل اين نقايص، اين نوع استخر(يا در واقع خزينه) نمي بايد به عنوان يك محل استحمام عمومي مورد استفاده قرار گيرد.

بطور كلي براي كلي براي تاسيسات بزرگ، اين طرح غير عملي است.

-استخر با جريان آب گذرا (FLOW – TROUGH )

طراحي اين نوع استخر زماني ممكن است كه جريان آب كافي از يك رودخانه يا نهر مجاور، قابل حصول باشد.

اما چنانچه قرار باشد جريان آب لازم از آب لوله كشي شهر يا چاه تامين گردد.

اتلاف يا در واقع اسراف زياد آب را مي بايد مد نظر قرار داد.

شهرداري ها استفاده از آب شهر براي چنين استخري را مجاز نمي دانند.

اگر آب استخر از يك نهر تامين شود، لازم است كيفيت آن از نقطه نظر امكان آلودگي به فاضلاب مورد آزمايش قرار گيرد.

در صورت مشاهده آلودگي، به منظور جلوگيري از گسترش بيماري هاي ناشي از آب آلوده، مي بايد با استفاده از ماده ضدعفوني كننده، آب ميكروب زدايي نمود.

طراحي يك استخر، كمتر از 500 گالن در روز بازاء هر شناگر، حجم آب ضد عفوني نشده خيلي كوچك است.

اين آلودگي آب با استفاده از مواد ضد عفوني كننده كاهش مي يابد، اما باز هم تعيين ميزان دقيق ماده ضد عفوني كننده مورد نياز غير ممكن است.

-استخر با جريان آب در گردش(RECIRCULATING)

امروزه عموما اين سيستم تصفيه آب استخر مورد استفاده قرار مي گيرد.

اين سيستم تا كنون بسيار پيشرفته شده است و پمپهاي سيركولاتر، فيلترها، كلرزن ها و ديگر وسايل ضروري آن توسط كارخانجات بسياري توليد و عرضه مي شوند.

روش هاي موثر و عملي كنترل جهت ابقاء حداكثر شرايط بهداشتي و تسهيلات جذاب شنا براي حداکثر نفرات شناگر وبا حداقل هزينه است.

اين سيستم ابداع و متداول گرديدده است در يک کلام اين سيستم اقتصادي ترين و ايمن ترين شيوه تصفيه آب استخر مي باشد.

به مفهوم كلمه، تصفيه آب استخر در نتيجه رقيق كردن مداوم آن است.

اولين بخش از آبي كه از استخر بيرون كشيده مي شود را مي توان بعنوان آب كاملا كثيف در نظر گرفت.

به لحاظ اختلاط دائمي آب تميز ورودي و آب کثيف باقيمانده در استخر هر بخش بعدي خارج شونده مركب خواهد بود از

نسبت كمتري از آب كثيف و مقدار بيشتري آب تميز.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد