عایق رطوبتی پلیمری چیست؟

-تعریف عایق رطوبتی پلیمری

یک پوشش پلیمری، جهت جلوگیری از ورود و خروج آب،رطوبت ناشی از برف و باران و آب های زیرزمینی است.

جذب رطوبت مصالح پلیمری بیشتر از مواد غیرطبیعی دیگر است.

-مزایاعایق رطوبتی پلیمری

-سازگاری به بتن.

-قیمت تمام شده مناسب.

-جلوگیری از صرف هزینه بیشتر.

-قابلیت اجرا بروی خود.

-کاربردعایق رطوبتی پلیمری

-استخر.

-پشت بام.

-موزائیک.

-سرویس بهداشتی.

-روفگاردن.

-سطوح فلزی.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد