کاورسرمازدگی درختان میوه

-عایق سرمازدگی در درختان میوه و روش های جلوگیری از آن

اکثردرختان میوه مناطق معتدله در معرض یخبندان زمستان یا سرما زدگی بهاره قرار می گیرند.

که این امر موجب خسارت های شدید اقتصادی می گردد.

حتی آن دسته از مناطق تولید میوه که در موقعیت های جغرافیایی خاص احداث می شوند.

باغداران کاملا از نتایج زیانبار عدم محافظت درختان در برابر سرمای زمستان مطلع هستند.

لذا باید با مقاومت در برابر سرما از خسارت جلوگیری نمود.

ابزار کمکی برای جلوگیری از بروز خسارت ناشی از سرما از نظر باغداران از اهمیت اساسی برخوردار است.

گیاهان درحال رشد غیر مقاوم بوده و قادر به مقاوم شدن نیستند.

لذا رکود در طول ماه های سرد زمستان برای بقائ گیاهان و درختان میوه ضروری می باشد.

درختان میوه در زیستگاهای طبیعی خود به ندرت توسط سرما صدمه می بینند

بنابراین استفاده از کاور های ضدسرما یا عایق سرما برای این امربسیار مفید می باشند.

-یخ زدگی زمستانه

عامل پراکندگی گونه های مختلف درختان میوه در روی کره زمین مقاومت یا حساسیت درختان به سرمای زمستانه می باشد.

از ارقام مقاوم به سرما و از پایه های مقاوم به سرما درمناطق سرد استفاده می شود.

سرمای بیش از حد زمستان، گونه های پوست نازک را در اثر یخبندان سیاه می کند.

-سرما زدگی بهاره

سرمای دیررس بهاره، باعث آسیب دیدن جوانه های درختان میوه می شود.

اگر گونه دیررس باشد، سرماحتی به میوهای تازه خسارت وارد می کند.

جوانه های بارور در حال رکود به سرمای زمستانه مقاوم هستند اما مقاومت آنها هنگام بیدار شدن جوانه ها کاهش می یابد.

به طور کلی جوانه های گل در دمای 2- و 3- درجه سانتیگراد از بین می روند.

میوهای تازه تشکیل شده نسبت به گلها حساس تر هستند.

دردمای منفی 0.5- درجه سانتیگراد آسیب می بینند.

در اوایل بهار جبهه های سرد هوا در مناطق پرورش درختان میوه و در شب های بهاری بدون کاورسرما، جوانه درختان میوه خسارت می بینند.

-روش جلوگیری از سرمای زدگی زمستانه و بهاره

کاور ضدسرما یا عایق سرما برای جلوگیری از سرمای زمستانه و بهاره به دلایل مختلف توصیه می گردد.

-مقرون به صرفه بودن کاورضدسرما.

-سرعت العمل اجرا عایق سرما.

-نگهداری راحت پوشش ضدسرما.

بهترین روش کنترل سرما و یخ زدگی می باشد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد