تثبیت و تقویت خاک با ژئوتکستایل

احداث پروژه های عمرانی برروی زمین‌های سست خسارات هنگفتی به بودجه پروژه وارد می‌نماید.

امروزه برای افزایش تثبیت و تقویت بسترخاک واصلاح رفتارخاک روش های متفاوتی وجوددارد.

به منظوربرطرف نمودن این نوع مشکلات، می‌توان ازشبکه‌های ژئوسنتتیکی استفاده نمود.

اثرمستقیم استفاده ازاین شبکه‌ها، جهت توزیع بهتربار‌های روی بستروجلوگیری ازنشست‌های موضعی و نامتقارن می‌باشد.

معرفی ژئوتکستایل تثبیت وتقویت بسترخاک

ژئوتکستایل ها به طوروسیعی برای تثبیت و تقویت خاک استفاده می شوند.

لایه ژئوتکستایل سبب توزیع گسترده باروارد بر خاک می‌گردند و باروارده به خاک بستر راه در ناحیه‌ی بزرگ‌تر پخش می‌کنند.

همچنین سبب قفل و بست سنگدانه‌ها شده و ازفرارو جابجایی مصالح سنگدانه‌ای اززیربارمی‌گردد.

-ویژگی بارزلایه ژئوتکستایل در تقویت بسترخاک

1-مقاومت کشسانی بالا.

2-انعطاف پذیری.

3-طول عمرخوب.

4-سازگاربا محیط زیست.

5-کارایی درتمام خاک ها.

6-کاهش نشست کلی و کنترل نشست‌های نامتقارن.

7-کاهش حرکت جانبی.

8-تقویت بستر‌های شنی ولجنی.

9-افزایش سرعت ساخت.

10-کاهش هزینه‌های مرتبط به کارگر.

-کاربردلایه ژئوتکستایل جهت تقویت بسترخاک

1-راه سازی( جاده، فرودگاه، راه های بین شهری وبزرگراه).

2-راه آهن.

3-ساخت روفگاردن، بامسبزوباغبام.

4-استخرهای خاکی.

5-لحاف بتنی(کنترل سیلاب).

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد