دلایل استفاده از لایه های آببند در گود

هرچه عمیق‌ترشدن گودبرداری، احتمال نفوذ آب‌های زیرزمینی (جریان‌های زیرزمینی، زیرسطحی، قنوات و یا نشت فاضلاب از سیستم‌های دفع فاضلاب ساختمان‌های همسایه) به کف یا بدنه سازه افزایش‌ می یابد.

درصورت عدم پیشگیری خسارت‌های جدی و جبران‌ناپذیری مانند نشست وتخریب فونداسیون یا خوردگی آرماتور بتن و ضعف سازه‌ای سیستم دربلندمدت را درپی خواهد داشت.

امروزه نیاز به وجود پارکینگ و یا زیرزمین درهمه ساختمان‌ها حس می‌شود.

این امرمستلزم اجرای زیرزمین‌های عمیق درساختمان‌ها است.

ازاین‌رو پیمانکاران معمولاً با گودبرداری‌هایی با عمق زیاد این فضا را برای احداث پارکینگ و یا زیرزمین فراهم می‌کنند.

پس آب بندی گود ساختمانی و همچنین زهکشی ساختمانی جز یکی از مهمترین مراحل ساخت بنا در هر پروژه ای می باشد.

اجرای زهکشی گود ساختمانی یک فرآیند کاملا تخصصی می باشد که باید توسط متخصصین مجرب وحرفه ای انجام شود.

-خسارات ورود آب های زیرزمینی به فندانسیون وپی

-افزایش زمان انجام و هزینه پروژه.

-آسیب به سازه.

-تخریب پیشانی خاکی گود.

-کاهش ظرفیت باربری خاک زیر فونداسیون.

-نشست و تخریب فونداسیون.

-ریزش گمانه‌های حفاری شده.

-مشکلات جانبی در حین اجراء شات کریت و یا مشکلات اجرایی مثل گیرافتادن ماشین آل.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد