تاثیرات روفگاردن چیست؟

-منظرزیست محیطی روفگاردن

در صورتی که به صورت گسترده و در ابعاد وسیع در فضای شهری اجرا شوند.

با جذب دی اکسید کربن و تولید اکسیژن، موجب تصفیه و کاهش آلودگی به نحو شاخصی خواهند بود.

سطح گیاهان، ذرات معلق در هوا را جذب خود کرده، این ذرات سپس، توسط باران وارد لایه کاشت می شود.

تحقیقات نشان داده است با فرض این که پوشش گیاهی بام سبز چمن باشد.

10 متر مربع رویش گیاهی بام سبز می تواند تا 2 کیلو گرم ذرات معلق در هوا را، در سال در خود نگه دارد.

-مزایای روفگاردن بروی محیط زیست شهری

کاهش گازهای گلخانه ای.

اثرات جزایر گرمایی کاهش می دهد.

این اختلاف دما گاه می تواند تا 10 درجه سانتی‎گراد افزایش یابد.

بام‎های تیره وآسفالتی متعارف جاذب انرژی و گرمای خورشیدی بوده، یکی از عوامل تاثیرگذار در ظهور پدیده ی جــــزایر گرمایی تلقی می شوند.

-محیط اطراف خود را خنک می سازند.

-حفظ و نگهداری آب باران.

کاهش و تعدیل شدت آلودگی صوتی.

-روفگاردن به صورت عایق صوتی عمل کرده و قابلیت کاهش آلودگی صوتی را از طریق جذب امواج صوتی دارد.

در نتیجه این گونه بام ها به خصوص برای بناهایی که در مجاورت فرودگاه ها، ایستگاه های قطار، بزرگراه ها، کارخانه ها و دیگر مراکز صنعتی و پر سر و صدا هستند موثر عمل می کنند.

دریپروقطره چکان نتافیم
قطره چکان نتافیم-Netafim
akbari

معرفی قطره چکان نتافیم

شهرت جهانی قطره چکان های نتافیم قطعا بی دلیل نیست.
چرا که این کمپانی برندی مطرح، با کیفیت و با شهرت جهانی در زمینه آبیاری قطره ای می باشد. قطره چکان نتافیم اسراییلی است.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد