مزایای اجتماعی روفگاردن چیست؟

اجرای روفگاردن وبام های سبزروزبه روز درسراسرجهان رو به افزایش است.

روفگاردن ها ازنظرعملکرد ومزایای زیست محیطی اهمیت فراوانی دارند.

درزیربه بیان امتیازات اجتماعی روفگاردن، بامسبزوباغبام می پردازیم.

-منظراجتماعی روفگاردن، بامسبزوباغبام

1-زیباسازی منظرشهری.

2-بهبود مناظراطراف ساختمان .

3-فضای سبزکاربردی.

4-ایجاد تفریحی.

5-امکان معاشرت گروه های مختلف اجتماعی.

6-کمک به بهبود و سلامت جسمی وروانی شهروندان.

7-صرفه جویی درهزینه ساختمان ازنظرانرژی.

8-کاهش co2.

9-تولید اکسیژن.

10-ایجادفضای زیست پرندگان.

11-جذب 75درصدباران وبرف.

12-کاهش رواناب.

13-کاهش خطرات طوفان 50تا90 درصد.

کفپوش ودیوارپوش اپوکسی مشهد
کفپوش ودیوارپوش اپوکسی
akbari

نکات اجرای کفپوش اپوکسی

ازنکات مهم کفپوش اپوکسی علاوه برمحصول باکیفیت نحوه اجرای درست آن است.
جهت اجرای کفپوش اپوکسی باید نکات فنی زیررارعایت نمود.

بیشتر بخوانید »
کفپوش اپوکسی مشهد
کفپوش ودیوارپوش اپوکسی
akbari

مشخصات بهترین کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی ازجمله محصولاتی می‌باشد که به راحتی برروی سطوح بتنی اجرا می شود.
این کفپوش‌ها دارای زیبایی و کارایی بسیاربالایی هستند.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد