دسته بندی پروفیل های درزانقطاع

پروفیل های درزانقطاع انواع مختلفی دارند.

این پروفیل ها بروی کف، سقف، دیوار و پشت بام نصب می شوند.

1-پروفیل درز انقطاع جهت نصب در کف

انتخاب پروفیل صحیح بسیار مهم می باشد، چنانچه سطح عبوری تحت اثر باری بجز بار زنده ناشی از تردد انسان باشد.

اطلاع از نوع و میزان بار بسیار حائز اهمیت خواهد بود، این بارها می تواند خودرو، جرثقیل و یا کامیون باشد.

این بارها در استانداردهای DIN 1072,DIN 1055 تعریف شده می باشند.

2-پروفیل درزانقطاع جهت سقف و دیوار

برعکس پروفیل های کف، این نوع پروفیل تابع تغییرات بار نمی باشند.

همچنین بهتر است پروفیل های دیواری از نظر زیبایی با پروفیل های کف مطابقت و همخوانی داشته باشند و پروفیل های همگون بایستی در فضاهای یکسان استفاده شوند.

به هر حال فراموش نکنیم انتخاب نابجای یک پروفیل، می تواند دلیل نتایج ناخواسته بعدی باشد.

3-پروفیل درز انقطاع و درز ژوئن جهت بام

-باید ضدآب باشد.

-در محل تلاقی چسبندگی خوبی برقرارنمایند.

-همچنین این پروفیل ها می توانند در صورت نیاز در سایر مکان هایی که می بایست درز انقطاع آببند شود ( آشپزخانه، استخر، تراس و …) مورد استفاده قرار گیرد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد