احداث استخر ژئوممبران از ساخت تا بهره برداری

-روش تولید و پرورش ماهی ژئوممبران در استخر ذخیره آب کشاورزی

گام اولاحداث استخرذخیره آب ژئوممبران

احداث استخر کشاورزی می تواند به روش عایق سازی ژئوممبرانی و یا سازه بتنی اجرا شود که البته در سال های اخیر روش بتنی مقرون به صرفه نبوده و ژئوممبران ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند.

گام دوم – ورودی و خروجی آب استخرژئوممبران

جریان ورودی استخر کشاورزی باید از آلودگی عاری باشد وقبل از ورود به استخر اصلی از حوضچه آرامش عبور کند.

تا آلودگی ها جداشده و وارد استخر نشود و حتی در صورت نیاز در مسیر ورود از سیستم های تصفیه آب استفاده شود.

خروجی استخر می تواند در کف و یا از بالا و توسط لوله دستگاه پمپاژ باشد.

که البته وجود توری های مخصوص در قسمت های ورودی و خروجی ضروری است چرا که باید از خارج شدن ماهی ها از استخر جلوگیری کرد.

گام سوم – هوادهی و تامین اکسیژن ژئوممبران

آب های زیرزمینی بطور مستقیم با خروج از لوله چاه به سمت استخر هدایت می شوند ماهیان و آبزیان دچار مشکلات فراوان می شوند.

راهکار های موجود شامل موارد زیر است:

-پمپ های هوادهی.

-اکسیژن رسانی به آب استخر ژئوممبران.

-آبفشان ها و سیستم های پخش آب در هوا.

-ایجاد سازه های برج هوادهی با توجه به نیاز آب استخر ژئوممبران که باید قبل از ورود آب به استخر از این برج ها گذر کند.

گام چهارم – خرید و حمل بچه ماهی به استخرژئوممبران

گام پنجم – تغذیه و پروار سازی 

پس از انتقال ماهی ها به استخر باید بلافاصله دوره غذایی ماهیان شروع شود.

با توجه به نوع ماهی موجود می توان از غذاهای آماده پرورش ماهی خریداری شود.

با تولید غذای دست ساز به پروار سازی ماهیان پرداخت.

تعداد نوبت های غذادهی به ماهیان باتوجه به سن و وزن ماهی تعیین می شود.

می تواند از 3 مرتبه تا 5 مرتبه در روز انجام شود.

که بیشترین نوبت غذادهی مرتبط به بچه ماهی ها بوده و در روزهای آخر پروارسازی نیز مصرف بالایی دارند.

گام ششم – برداشت ماهی و فروش استخر ژئوممبران

به طور معمول در ایران برای کسانی که قصد پرورش ماهی در استخر کشاورزی دارند.

از حجم بسیار بالایی برخوردار نیستند همان فروشنده ی بچه ماهی در زمان برداشت ماهی و پس از دوره پرواری برای برداشت از استخر اقدام کرده و از کشاورزی خریداری می کند.

برای جمع آوری ماهی های استخر ژئوممبران کشاورزی از نوعی تور مخصوص برداشت استفاده می شود.

پس از برداشت ماهی ها بلافاصله باید با آب شسته تا آلودگی های پوستی آن ها تمیز شود.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد