لحاف بتنی و روش مهار آن

-لحاف بتنی چیست؟

لحاف های بتنی ازدو لایه ژئوتكستايل هاي بافته شده PP با مقاومت بالا ساخته می شود.

این لحاف از خاك يا ماسه پر می شود.

در بعضي مواقع با قطرها و عرض هاي كم از ژئوتكستايل هاي نبافته هم استفاده مي شود.

لحاف بتنی، مصالح سيلتي و ماسه اي را ضمن زهكشي آب درون آنها باقي مي گذارد.

لحاف بتنی توانايي مقاومت در برابر اعمال فشار پمپاژ بالا را دارند وعموماً درآب هاي تا عمق 15 متري نصب مي شود.

نكات اجرايي اصلي لحاف بتنی در ارتباط با پر كردن، تخليه و مهاربندي آن ها است.

 

-روش مهاربندي لحاف بتنی

مهار لحاف بتنی بستگي به محيط پر شدن و نيروهاي خارجي دارد.

هنگامي كه فشار آب بالا مي رود تيوب به شكل رول در مي آيد.

نيروهاي اصطكاكي بستگي به ناهمواري بستر،سختي ژئوسنتتيك ها و فشار داخلي دارد.

نحوه دوخت زيگزاكی در لحاف بتنی نسبت به دوخت مستقيم از پايداري بيشتري برخوردار است.

ارتفاع و شكل عرضي يك تيوب بستگي به خصوصيات مصالح ژئوسنتتيكي، فشار خارجي و فشار داخلي دارد.

افزايش فشار داخلي منجر به افزايش ارتفاع لحاف بتنی مي شود.

در واقع افزايش فشار داخلي به دليل افزايش حجم، ناشي از مخلوط ماسه و آب خود به خود باعث افزايش ارتفاع و ضخامت لحاف بتنی مي گردد.

بنابراين با ايجاد تنش هاي كششي بالا در ژئوسنتتيك و اصطكاك پايين بستر اين مساله امكان پذيرخواهد بود مهار بندي مستحكم تري نياز است.

لحاف بتنی به عنوان يك سد عمل مي كنند، به دليل ارتفاع سقوط بالايي كه دارند،خطري از لحاظ جابجايي و ارتعاش ندارند.

جهت مهار لحاف بتنی توسط كابل بر روي زمين هاي اطراف، مهاربندي مناسبي را براي تيوب ها ايجاد مي كند.

در حالتي كه تيوب ها بر روي كف قرار مي گيرند، خطر نشست بخصوص براي تيوب هاي با فشار داخلي وجود خواهدداشت.

اين تاثير مي تواند با اضافه كردن لايه هاي ژئوسنتتيك به تيوب بر طرف مي شود اين لايه ها بايد به طورصحيح به خاك متصل گردند.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد