طراحی و تصفیه آب استخر

-پارامترهای مهم در طراحی و تصفیه آب استخر

-میزان گردش آب.

-زمان لازم برای جابه جایی کامل آب استخر.

-حداکثر ظرفیت تعداد شناگران.

-حداکثر دما.

-سرعت آب در لوله ها.

-سرباز و سرپوشیده بودن استخر.

-انواع تصفیه آب استخر

1-تصفیه مکانیکی آب استخر.

2-تصفیه شیمیایی آب استخر.

-انواع فیلترهای تصفیه آب

1-فیلترشن آبیاری

این فیلترشن ازجنس فولاد، فایبرگلاس در حالت تحت فشار ساخته می شوند.

شامل بستری از شن و ماسه خالص با شکل تقریبی استوانه ای، مربعی یا دایره ای اند.

-تقسیم بندی فیلترشن آبیاری را براساس نوع گردش آب

-مدل فیلترهای شن و ماسه تحت فشار.

-فیلترشن آبیاری شن و ماسه سریع گرانشی.

-فیلترشن و ماسه بالا رونده.

-مدل فیلترهای شن و ماسه آرام.

2-فیلترهای دیسکی.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد