اجرای عایق پلیمری در سطوح ایرانیت یا آزبست

-مراحل اجرای عایق رطوبتی پلیمری در سطوح ایرانیت یا آزبست

1. زیرسازی عایق کاری

درسطوح ورق های گالوانیزه در صورت زنگ زدگی در ورق های گالوانیزه ابتدا شوینده مخصوص با حجمی از آب مخلوط گردیده و روی سطح ورق به وسیله ابزار مناسب پخش می شود.

سطح زیر کاررا بعد از مدت 15 الی 30 دقیقه به وسیله واترجت شستشو دهید.

این مواد شوینده مزایای زیادی دارد و ادامه زنگ زدگی زیر کار در سال های آتی را کاملا منتفی می نماید.

2. اعمال پرایمر مخصوص سطوح ایرانیت یا آزبست با دستگاه ایرلس

به جهت چسبندگی بهتر عایق رطوبتی از پرایمر مخصوص سطوح ایرانیت یا آزبست استفاده می شود.

پاشش پرایمر محصوص به وسیله دستگاه ایرلس درکل سطح انجام می شود.

3. اعمال عایق رطوبتی پلیمری

در پایان عایق رطوبتی با دستگاه ایرلس در دو مرحله مجزا در کل سطوح پاشش می گردد.

به جهت پلوم کردن اورلب ها و سر پیچ ها، ورود گردوخاک به داخل و فرار انرژی سرمایش و گرمایش دیگر انجام نمی شود.

4. تست آب عایق پلیمری

دراین موارد در صورت موجود بودن کاتر یا ناودانی در سطح، تست آب قابل اجرا است.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد