راهنمایی منابع آزمون کارشناس رسمی امورآب

الف-منابع سوالات تخصصی کارشناس رسمی امورآب

منابع آزمون کارشناس رسمی در بخش تخصصی هیچ گاه به طور مشخص اعلام نشده است.

بلکه صرفا سرفصل دروس و مباحث مورد نظر مجریان آزمون در دفترچه ثبت نام به داوطلب اعلام می شود.

این موضوع داوطلبان را در شناخت منابع مناسب دچار سردرگمی و تردید می کند.

به ویژه آنکه دامنه موضوعات گاهی چنان وسیع است که داوطلب نمی تواند با یک یا چند منبع مطالعاتی ساده آن هم در فرصت محدود، آمادگی لازم را کسب نماید.

در این راستا معمولا گروهی از داوطلبان به مطالعه دروس تخصصی (به شرح سرفصلی که در دفترچه ثبت نام اعلام می شود) و تشخیص منابع مناسب آن با سلیقه خود اقدام می کنند.

در کنار آن به مطالعه سوالات آزمون دوره های قبل می پردازند تا موضوعات مهم و پرتکرار در سالهای متمادی را شناسایی کنند و از از این طریق با سلیقه طراحان سوال و متد طراحی سوال در این نوع آزمون آشنا شوند.

با این توضیحات به نظر می رسد بهترین منبع آزمون کارشناس رسمی حداقل در گام اول، مطالعه سوالات آزمون کارشناس رسمی دوره های قبل باشد.

چرا که ضمن آشنایی بیشتر داوطلب با موضوعات مهم و پر تکرار در سنوات گذشته و مشاهده سلیقه طراحان سوالات، دامنه مطالعه و بازخوانی او را تا حد زیادی مشخص و محدود می سازد و صرفه جویی زمان مطالعه را نیز در پی دارد.

ب-منابع سوالات عمومی کارشناس رسمی امورآب

سوالات عمومی براساس قوانین و مقررات عمومی حرفه کارشناسی رسمی می باشد.

این قوانین شامل قانون کارشناسان رسمی و آیین نامه اجرایی آن، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن، قوانین مدنی و کیفری مرتبط با حرفه کارشناسی رسمی است.

ج- منابع سوالات جلسه مصاحبه کارشناس رسمی امورآب

-مطالعه مطالب و آموختن مهارت ها و راهکارهای مناسب جلسه مصاحبه به دلیل ناشناخته بودن فضا و سوالات مصاحبه، ابهام بیشتری برای داوطلبان وجود دارد.

آشنایی با احکام و واجبات دینی از ابتدایی ترین و اساسی ترین موارد جلسه مصاحبه است.

مهارت های فنی و تخصصی و نکات دیگری هم وجود دارد که باید رعایت شود و واجد اهمیت است.

نمونه سوالات احتمالی جلسه حضوری

-نحوه نگرش و انگیزه های شما برای کارشناس شدن.

-اطلاعات اجمالی شما در خصوص این حرفه و مدارک تکمیلی مورد نیاز برای اثبات ادعای داشتن سابقه کار.

-ارائه گواهی اشتغال مرتبط به موضوع آزمون کارشناسان رسمی.


-آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور آب 1400

در خصوص اینکه آزمون بعدی کارشناس رسمی دادگستری امورآب (مهندسی آب) در چه زمانی و توسط کدام مرکز برگزار می شود.

اطلاعات مشخص و دقیقی منتشر نشده است.

تاریخ اعلام نیاز و برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری از قبل مشخص نبوده و روال و ترتیب مشخصی نداشته است.

در زمان نیاز و در صورت آمادگی کانون کارشناسان یا مرکز امور مشاوران، آگهی آزمون کارشناس رسمی منتشر می شود.

پوشش کامل اخبار و اطلاعیه ها و نیز انتشار آگهی آزمون کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضائیه1400 و1401 از طریق همین سایت اقدام خواهیم کرد.

دانلود منابع عمومی و سوالات آزمون دوره های قبل و مطالعه مقالات مرتبط با این حرفه از لینک زیر استفاده کنید.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد