چرا فیلتراسیون آب اهمیت دارد؟

اهمیت فیلتراسیون در استفاده روزمره به خوبی خود را نشان می دهد.

پسماندهای شهری که نیاز به جداسازی ذرات بزرگ تر دارد نیاز به فیلتراسیون دارد.

تصفیه جریان جانبی برای برج های خنک کننده که جزء جدایی ناپذیر سیستم های خنک کننده هستند.

یک راه حل مقرون به صرفه برای رفع نگرانی های خوردگی یا رسوب گذاری در برج های تقطیر هستند.

دستیابی به تعدادی از فرایندهای ضروری برای یک زندگی سالم و راحت با فیلتراسیون مهیا می شود.

-انواع فیلترها

-طبقه بندی فیلترها براساس ماهیت نیروی محرکه

1-ثقلی.

2-فشار.

3-خلاء.

-طبقه بندی فیلترها براساس مشخصات مکانیکی

1-تغذیه ولتاژ بالا.

2-فیلتردیسکی آبیاری.

3-فیلترشن آبیاری.

-مزایای فیلتراسیون چیست؟

•ارزان است.

•به راحتی مسدود نمی شوند.

• برای مایعات حساس به گرما مناسب است.

• می توانند فیلتر هاحجم زیادی از مایعات را با سرعت منطقی فیلتر کنند.


-معایب سیستم فیلتراسیون

•فیلتراسیون برای مایعات و گازها فقط کاربرد دارد.

• اتوکلاو معمولاً ارزان تر از فیلتراسیون است.

• فیلترهای شیشه ای بسیار شکننده هستند. می توانند به راحتی خرد شوند.

• محلول موجود در فیلترممکن است توسط پد خود فیلتر جذب شود.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد