کاربرد ژئوسل درکنترل فرسایش

حفاظت از شیب با کاشت پوشش گیاهی معمولاً برای بهبود پایداری شیب است.

از جنبه‌های هیدرولوژیکی و مکانیکی مانند حذف آب از خاک، افزایش انسجام خاک و لنگر انداختن خاک ضعیف به خاک پایدار و اثر سطحی استفاده می‌شود.

ترکیب ساختار ژئوسل با پوشش گیاهی کاشت برای تقویت خاک و کنترل فرسایش نوع جدیدی از حفاظت از شیب و احیای اکولوژیکی است.

ساختارهای ژئوسل سایه سلولی می توانند خاک کاشت (خاک محلی مستقر در خاک برهنه شیب اصلی برای کاشت) را بر روی شیب تثبیت کنند که یک محیط تقویتی پایدار و مناسب برای رشد گیاه ارائه می دهد.

این روش کنترل فرسایش یک لایه محافظ برای شیب فراهم می کند.

به طوری که تأثیر منفی بارندگی مستقیماً به سطح شیب نمی رسد.

در حالی که ریشه گیاهان کاملاً رشد کرده روی لایه محافظ به پایین تر از لایه محافظ می رسد و باعث تثبیت بیشتر می شود.

-مزایای ژئوسل در کنترل فرسایش

-دوره ساخت و ساز کوتاه.

-هزینه های نگهداری کم.

برای این روش سازگار با محیط زیست و سازگار با محیط زیست حفاظت از شیب شناسایی شود.

-نقاط ضعف ژئوسل در کنترل فرسایش

خاک برای کاشت پوشش گیاهی در سطح شیب ممکن است قبل از اینکه گیاهان شروع به تثبیت شیب در رشد کامل کنند، فرو بریزد.

ریزش خاک کاشت به ویژه در مراحل اولیه ساخت و ساز تحت یک بارندگی شدید رخ می دهد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد