پدیده اسب آبی یا نهنگ در ژئوممبران

پوشش‌های ژئوممبران برای عایقکاری استخرهای کشاورزی،حوضچه های فاضلاب وپوشش های صنعتی استفاده می شود.

ورق ژئوممبران زمانی که درمعرض نفوذ متان، گازهای دیگر یا آب‌های زیرزمینی قرار می گیرد متورم می شود.

پدیده تورم وبادکردن ورق ژئوممبران را پدیده اسب آبی ژئوممبران یانهنگ ژئوممبران می گویند.

افزایش حجم گازها ژئوممبران را به سمت بالا وادار می کنند و گنبدی را در سطح مایع یا حتی بالای آن ایجاد می کنند.

-دلایل ایجاد پدیده اسب آبی یا نهنگ درورق ژئوممبران

1-هوا درحین نصب محبوس می شود.

2-بالا بودن سطح آب زیرزمینی.

3- گازهایی که از طریق تجزیه آلی زیر لایه تولید می شوند.

4- گازهای که از طریق واکنش های شیمیایی یا آلی تولید می شوند.

-تبعات پدیده اسب آبی یا نهنگ در ژئوممبران

-در صورت عدم درمان، اسب آبی به رشد خود ادامه می دهد.

-ناپایداری ژئوممبران.

-تجمع مایعات و گازها در زیرژئوممبران تشدید می شوند.

-تخریب ژئوممبران.

-پیامدهای زیست محیطی.

-آسیب های مکانیکی ژئوممبران.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد