کاربردژئوتکستایل درکنترل سرما

اخیرا ضرورت گسترش استفاده از ژئوسنتتيک ها و مخصوصا نوع ژئوتکستايل در سطح كشور مطرح شده است.

مصرف ژئوتكستايل در صنایع کشاورزی از جمله کاربرد های نوین این محصولات است.

رشد اصلي لایه ژئوتکستایل در صنایع کشاورزی به عنوان عایق حرارتی و ضدسرما نمودن محصولات در زمان برداشت می باشد.

-دلایل استفاده از لایه ژئوتکستایل به عنوان عایق حرارت و ضدسرما

-ارزان.

-دردسترس.

-جابه جایی آسان.

-طول عمربالا.

-نگهداری راحت.

-کاربردلایه ژئوتکستایل ضدسرما

-کاورضدسرماگوجه فرنگی و زعفران.

-پوشش سرما چمن طبیعی.

-عایق حرارتی درختان میوه.

-لایه حرارتی ضدسرما میوه های گرمسیری.

-امتیازات لایه ژئوتکستایل ضدسرما

-اجرا راحت و سریع.

-افزایش عرض پوشش دهی کاورضدسرما با جوشکاری یا دوخت.

-30 درصد صرفه جوئي هزينه.

-مقاومت بالا.

-پايداري ده ها ساله.

-حذف کامل روش های سنتی ضدسرما نمودن محصولات زراعی ودرختان.

-تحمل دمایی تغییرات 20 تا 80 درجه سانتی‌گراد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد