آیا آبگرمکن خورشیدی آب استخرراگرم می کند؟

آبگرمکن خورشیدی (SWH) آب را با نورخورشید با استفاده از یک کلکتور حرارتی خورشیدی گرم می کند.

انواع پیکربندی ها با هزینه های متفاوت برای ارائه راه حل ها در آب و هوا و عرض های جغرافیایی مختلف در دسترس هستند.

SWH ها به طور گسترده برای کاربردهای مسکونی و برخی از کاربردهای صنعتی استفاده می شوند.

-نحوه عملکرد آبگرمکن خورشیدی

1-مستقیم یاحلقه باز، آب را از طریق کلکتورها به گردش درمی آورند.

2-غیرمستقیم یا حلقه بسته، آب رااز طریق انتقال گرما گرم می کند.


-انتخاب نوع آبگرمکن خورشیدی به چه مواردی بستگی دارد؟

1-تغییرات دمای محیط و تابش خورشیدی بین تابستان و زمستان.

حداقل نیازهای سیستم معمولاً با مقدار یا دمای آب گرم مورد نیاز در طول زمستان تعیین می شود.

زمانی که دمای خروجی و آب ورودی سیستم معمولاً در پایین ترین حد خود هستند.

حداکثر خروجی سیستم با توجه به نیاز به جلوگیری از داغ شدن بیش از حد آب در سیستم تعیین می شود.

2-تغییرات دمای محیط در چرخه روز و شب.

-تاثیرات عوامل جانبی برروی دمای آب استخر

1-روکش استخریا فلوتینگ کاور

چه ورق های جامد و چه دیسک های شناور، به عنوان عایق عمل می کنند و اتلاف حرارت را کاهش می دهند.

اتلاف حرارت زیادی از طریق تبخیر اتفاق می‌افتد و استفاده از پوشش باعث کند شدن تبخیر می‌شود.

2-محیط های سرد یا بادخیز

لوله های تخلیه شده یا صفحات مسطح با پیکربندی غیر مستقیم همراه با مبدل حرارتی استفاده می شود.

-کاربرد آبگرمکن خورشیدی دراستخرهای شنا

اکثرسیستم‌های آب گرم خورشیدی می‌توانند یک استخر را از 4 -10درجه سانتی‌گراد گرم کنند.

-نکات طلایی در انتخاب آبگرمکن خورشیدی استخر

1-حجم استخربا میزان گرم کردن یکسان باشد.

2-در مناطق سردسیروبادخیز باید سقف برای استخرپیش بینی شود.

3-جانمایی آبگرمکن در بهترین نقطه جذب خورشید باشد.

4-درزمان مصرف زیاد پیشنهاد نمی گردد.

5-عایقکاری لوله های خروجی آبگرمکن از الزامات است.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد