نکات اجرای ژئوگریددرساخت پل

-پل چیست؟

پل یک سازه است که برای عبوراز موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها ودره ها استفاده می شود.

-تقسیم بندی پل ازنظرمصالح تشکیل دهنده

1-پل های چوبی

این پل ها به شکل کمان وقوس ساخته می شوند.


2-پل های سنگی

مقاومت فشاری این پل های بسیاربالا است.

نظربه کمبود افراد سنگ کار و زمان نسبتا طولانی لازم برای تهیه مصالح و اجرای سازه، امروزه استفاده از این پل ها محدود می باشد.


3-پل های بتنی

دربسیاری ازپل های طاقی شکل، درحال حاضرازبتن، با توجه به مقاومت فشاری مطلوب آن به جای سنگ استفاده می شود.


4-پل های بتن مسلح

با توجه به روش اجرا و نحوه بتن ریزی، پل های بتن مصلح را می توان از مقاطع مختلف وبا اشکال دلخواه ساخت.

با وجود این استفاده از مقاطع ساده درجهت کاهش بهای قالب بندی همواره مورد نظر است.

دربعضی ازحالات استفاده ازسیستم پیش ساختگی باعث حذف اجزاء نگهدارنده قالب ها و درنتیجه صرفه جوئی قابل ملاحظه می شود.


5-پل های بتنی

پل های بتنی جایگزین پل های فلزی و پل های چوبی شدند.

ازطرف دیگر استفاده ازاین مصالح امکان به کارگیری تکنیک های جدید پل سازی را می دهد.


6-پل های فلزی

درساخت این پل ها گاهی نیز ازآلیاژهای سبک یا مقطع مرکب استفاده می گردد.

-کوله پل چیست؟

یکی از مهمترین مولفه ها و اجزا‌ی تشکیل‌دهنده پل است.

نوعی دیوارحائل است که دردوطرف عرضه پل قرارداشته و وظیفه تحمل بار‌های مرده و زنده دارد.

همچنین وظیفه نگهداری خاکریزوزمین دوطرف پل نیز برعهده کوله پل است.

گاهی به کوله پل نیزدیواربرگشتی می‌گویند که بیشتردرتقاطع‌های غیرهمسطح کاربرد دارد.

-کاربرد کوله پل چیست؟

-بارگذاری دقیق کوله پل که شامل بارهای قائم (بارهای ثقلی) وبارهای افقی (مانند زلزله، باد، بارشتاب وترمز وبارهای وارده ازخاک).

-تحلیل پایداری (تحلیل لغزش و واژگونی).

-کنترل تنش خاک.

-طراحی دیوارهای پیشانی و گوشواره ها.

-طراحی پاشنه و پنجه شالوده.

-جنس کوله پل

-بتن مسلح.

-مصالح بنایی (از قبیل سنگ، آجر و …).

-ژئوگرید.


-امتیازات ژئوگرید دررمپ و کوله‌ی پل‌ها

-اجرای کوله‌های باربروغیرباربردر پل‌ها.

-اجرای رمپ پل‌ها.

-تطابق اجرای کوله‌ها و رمپ‌های ژئوگریدی با سایر بخش‌های پل.

-امکان اجرای کوله‌ها و رمپ بادیواره‌های قائم.

-عدم محدودیت درارتفاع.

-امکان اجرای نما‌های متنوع دربدنه پل.

-کاهش هزینه‌های پروژه نسبت به روش‌های مشابه.

-مشکلات اجرای کوله پل با ژئوگرید

-اجرای نادرست ژئوگرید.

-طراحی وبارگذاری اشتباه ژئوگرید.

-عدم کوبش مناسب خاک.

-انتخاب جنس نامرغوب.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد