امتیازات روکش استخرچیست؟

همان طورکه ازنام روکش استخرمشخص است، پوشش دهی روی استخریاهرحوضچه ذخیره آب می باشد.

-انواع روکش استخر

1-برزنت ضدآب تبخیر.

2-کاورضدتبخیرپلی اتیلنی یا روکش حباب دار.

3-روکش پارچه ای استخر.

-مقایسه روکش های استخر

ازگزینه های معرفی شده، گزینه 1و3 به دلیل هزینه قیمت بالاونگهداری سخت برای کارفرمایان، جذابیت چندانی ندارد.

باپیشرفت تکنولوژی وفناوری های نوین مهندسی وسهولت موانع موجود گزینه 2 از اقبال بیشتری برخوردارتراست.

-کاربردهای روکش حبابداراستخر

1-استخرباغی وکشاورزی.

2-آبنما.

3-مخازن روباز.

4-استخرورزشی.

5-آب انبار.

6-استخرهای ژئوممبران.

7-حوضچه های تبخیر.

8-برکه طبیعی ومصنوعی.

-موارد استفاده ازروکش حبابداراستخر

1-تبخیرآب.

2-عدم رشد جلبک سبزوآبی.

3-تمیزماندن آب استخروعدم فساد.

4-مانع رشدتخم حشرات.

5-جلوگیری از تبادل انرژی وهدررفت گرما(استخرهای تفریحی وباغی).

-امتیازات بارزروکش حبابداراستخر

1-مقرون به صرفه.

2-نگهداری راحت.

3-طول عمربالا.

4-افزایش ایمنی استخرهای باغی واستخرهای ژئوممبران.

5-زیباسازی منظراستخر.

6-عدم هرگونه واکنش شیمیایی با آب.

-زمان استفاده ازروکش حبابداراستخر

1-به دلیل سبک بودن هرزمان نیاز باشدچه درروزو چه درشب محدودیتی ندارد.

2-در صورت ضدعفونی نمودن آب با کلر یا موارد مشابه بهتر است 12 ساعت قبل ازاجرای روکش استخر اعمال گردد.

3-کات کبود رنگ روکش استخررا روشن تر می نماید.

4-طول عمرروکش رنگ مشکی روکش استخرنسبت به رنگ آبی بیشتراست، بنابراین رنگ مشکی پیشنهاد می گردد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد