مشخصات فنی انواع ژئوسل

پانل فشرده ژئوسل که به شکل لانه زنبوری است،درشکل وابعاد مختلفی تولید می شود.

موادمنحصربه فرد،وزن سبک وانعطاف پذیری بالا ازویژگی های بارزصفحه های ژئوسل می باشد.

ساختارمقاوم وسرعت بالایی اجرا باعث کاهش هزینه های پروژه های عمرانی شده است.

درزیربه معرفی انواع ژئوسل وارائه مشخصات فنی آن ها می پردازیم.

مقایسه انواع ژئوسل براساس مواداولیه

1-پلی اتیلن سنگین(HDPEوPE).

2-ژئوسل باجنس پلی پروپیلن.

3-موادنفتی.

بهترین ژئوسل براساس مواد اولیه ژئوسل پلی اتیلن سنگین( Geocell HDPEوGeocell PE) می باشد.

-انواع ژئوسل براساس ارتفاع یاعمق وچشمه

1-چشمه 40در40 عمق 10 سانتیمتر.

2-چشمه 40در40 عمق 20 سانتیمتر.

3-چشمه 40در40 عمق 30 سانتیمتر.

-بخش بندی ژئوسل براساس نوع جوش

1-جوشکاری ژئوسل با اکستروژن.

2-جوشکاری ژئوسل با پانچ.

جوشکاری ژئوسل با اکستروژن جزء بهترین اتصال ودوخت لایه های ژئوسل به یکدیگرمی باشد.

چون هم یکنواختی وهم مقاومت بالاتری نسبت به جوش های مشابه دارد.

-مقایسه انواع ژئوسل براساس کاربرد

1-ژئوسل راه سازی.

جهت راه سازی ژئوسل ارتفاع 10و20 سانتیمترپیشنهاد می گردد.

2-مستحکم سازی سطوح شیبداروصخره ای.

برای مستحکم سازی ارتفاع 10و20 سانتیمترپیشنهاد می گردد.

3-ایجادبسترخاکی جهت کاشت گیاه.

ایجاد بسترکشت فضای سبز،ژئوسل به ارتفاع 10و15و20 سانتیمترمناسبترین است.

4-تثبیت بسترشیب.

بهترین ژئوسل تثبیت بسترژئوسل ارتفاع 10و20 سانتیمترمی باشد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد