امتیازات آبیاری زیرسطحی چیست؟

اجرای درست روش های سنتی آبیاری مانند سطحی، بارانی و قطره‌ای/میکرو اهمیت بالایی دارد.

ازطرفی تامین ونگهداری این روش ها هرسال هزینه های زیادی را به همراه دارد.

باتوجه به اینکه کشورایران با مشکلات کم آبی دراین سال ها روبه رو است، بایدحداکثراستفاده را ازآب داشته باشیم.

بنابراین اعتماد کردن به روش های مدرن با عملکرد بالاوهزینه پایئن الزامی است.

آبیاری زیرسطحی یکی از این فناوری پیشرفته آبیاری است.

مبناکارکرد آن براستفاده صحیح ازمنابع آب وتوزیع آب بابهترین راندمان است.

-آبیاری زیرسطحی چیست؟

به آبیاری زیرسطح خاک که به صورت دوره ای یا سیستم لوله های متخلخل زیرزمینی) اشاره دارد، گفته می شود.

-انواع روش های آبیاری زیرسطحی

1-کوزه ای.

2-کپسولی.

3-موضعی.

4-واترسوآپ.

روش های 1تا3 روش های سنتی آبیاری زیرسطحی هستند.

محدودیت اجرا، عدم تضمین عملکرد وراندمان آبیاری از ویژگی این روش ها می باشد.

بنابراین باید به دنبال روش های مدرن با پتاسیل بالاباشیم، روش آبیاری زیرسطحی سوآپ یکی از این روش های مدرن آبیاری می باشد.

-دستگاه واترسوآپ زیرسطحی چیست؟

یک کپسول آبیاری زیرسطحی است، که دارای فیلترنانو جهت تصفیه وعدم ورود ریشه می باشد.

-امتیازات کپسول واترسوآپ زیرسطحی

-راندمان حداکثری.

-عمرمفیدبالا.

-مدیریت آب وصرفه جویی 70 درصدی آب.

-توزیع مستقیم آب به ریشه.

-حذف رواناب.

-مانع رشد علف های هرز.

-کارکرد باکمترین فشارمورد نیاز بین ۰/۵ تا ۲ بار.

-عدم نیازبه سیستم فیلتراسیون مرکزی.(هر5 سال بایدفیلترنانو تعویض گردد).

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد