روش های جدیدکاهش تبخیرآب

تبخیرآب بزرگترین دلیل کاهش ارتفاع آب است، که ۷۰٪ حجم آن را کاهش می دهد.

به عبارتی می توان گفت به طورطبیعی دلیل اصلی ازدست دادن آب تبخیراست.

به خصوص درفصول گرم سال که موجب افزایش سرعت تبخیرآب می شود.

اما این موضوع باعث نمی شود که شما فکر کنید، راهی برای جلوگیری از تبخیرآب استخر وجود ندارد.

-دلایل تبخیرآب چیست؟

1-گرمای خشک.

2-کمبودرطوبت.

3-نورمستقیم خورشید

4-تفاوت دمای آب ومحیط .

-جدیدترین روش جلوگیری ازتبخیرآب

1-استفاده ازپوشش خورشیدی تبخیرآب

دلایل زیادی برای استفاده از پوشش خورشیدی برای استخر، مخازن وحوضچه های ذخیره آب وجود دارد.

کاهش۷۵٪ تبخیر، بهبود بازده گرمایی، دسترسی راحت و نگهداری آسان ازمزیت های آن است.

۲-استفاده ازمحلول شیمیایی کنترل تبخیر

برای ایجاد روکش مایع تبخیر، افزودن یک لایه محافظ ازمواد شیمیایی غیرسمی (ضدآفتاب) استفاده می شود.

این لایه نامرئی ازمواد شیمیایی همانند یک پوشش عمل کرده واتلاف حرارت را کاهش می دهد ودرنتیجه تبخیرکاهش می یابد.

ماندگاری وعمرپوشش های مایع تبخیرکوتاه است.

۳- خنک کردن آب

بیشترین تبخیرآب دراثرگرم شدن بیش ازحدآب اتفاق می افتد.

درنتیجه ساده ترین راه برای این اتفاق سرد نگه داشتن آب می باشد.

زیرا تبخیرطبیعی را به کمترین مقدارمی رساند.

با روش خنک کردن درمصرف آب، مواد شیمیایی وانرژی صرفه جویی می شود.

آسانترین و موثرترین روش برای خنک نگه داشتن آب استفاده ازپمپ حرارتی است.

۴-استفاده ازروکش تبخیرحبابدار

اگر هوا گرم باشد، باد با افزایش سطح آب استخر(موجدار کردن) و سرعت بخشیدن به آن سرعت تبخیررا افزایش می دهد.

جهت جلوگیری ازوزش باد، باعث کاهش تبخیر می شود.

موثرترین وبهترین وارزانترین روش کنترل تبخیر،استفاده ازروکش های حبابدارتبخیراست.

به این دلیل که علاوه بر کنترل90 درصد تبخیرمانع رشدجلبک آبی وسبز می گردد.

و به خاطریکپارچگی این روکش درسطح مخازن ایمنی و خطرات غرق شدن را کاهش می دهد.

۵-استفاده ازروکش تبخیربرزنتی

روکش تبخیربرزنتی بسیارکارآمد وباکیفیت هستند.

برای استفاده ازاین روکش مهارونصب روکش اهمیت بالایی دارد.

نسبت به روکش های تبخیرمشابه قیمت اولیه آن ها بالاتراست.

6-استفاده ازپلاستیک سیاه جهت کنترل تبخیر

می توان با استفاده ازپلاستیک های سیاه بروی سطح آب باعث کاهش تبخیرگردید.

ولی عملکرداین روش پائین وعمرآن کوتاه است.

7-استفاده ازسازه های فلزی وشیشه ای

طول عمربالا ازنقات قوت آن ها است.

ولی محدودیت های اندازه و گران بودن وهزینه نگهداری ازنقاط ضعف آن ها است.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد