آبیاری زیرسطحی چیست؟

یکی از مدرن ترین روش های آبیاری درجهان سیستم آبیاری زیرسطحی می باشد.

این سیستم برای آبرسانی درناحیه ریشه درختان،درختچه ها، انواع بوته ها ومحصولات زراعی وچمن مناسب می باشد.

این روش می تواند به سیستم آبیاری قطره ای اضافه شود.

-انواع روش های آبیاری زیرسطحی

1-آبیاری زیرسطحی کپسولی.

2-آبیاری زیرسطحی تراوا.

3-آبیاری زیرسطحی نوارتیپ.

4-آبیاری زیرسطحی سفالی.


-مزایا آبیاری زیرسطحی

-این سیستم نسبت به سایرسیستم ها آب را به مقدار کافی در اختیار گیاه قرار می دهد.

-کاهش تبخیرسطحی.

-تقویت حجم ریشه وافزایش ریشه های عمیق.

-جذب حداکثر مواد مغذی جریان تغذیه.

-قابلیت اتصال به شبکه های موجود آبیاری قطره ای.

-تاثیرقابل ملاحظه بربازدهی محصول.

-جلوگیری ازرشد قارچ دراطراف ساقه.

-حذف علف های هرز.

-امکان بازدید وتنظیف سریع سامانه.

-افزایش جریان هوا درناحیه ریشه.

-توزیع یکنواخت آب.

-تزریق کود مایع یا محلول توسط سیستم آبیاری.

-افزایش راندمان آبیاری.

-عدم نیازبه تسطیح زمین.

-صرفه جویی انرژی.

-جلوگیری ازشیوع آفات وحشرات.

-کاربرد آبیاری زیرسطحی

-باغات میوه.

-فضای سبزشهری وبلوارها.

-مناطق دارای محدودیت آبی.

-روفگاردن وبامسبز.

-مناطق دارای تبخیربالا.

-بررسی الزامات اجرای آبیاری زیرسطحی

-گرفتگی.

-مناسب بودن برای محصول موردنظر.

-هزینه خرید لوازم.

-نوع آب‌(شوریاشیرین).

-استفاده ازلوله های باکیفیت.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد