ویژگی کفپوش اپوکسی درصنایع دارویی وداروسازی

مهمترین ویژگی درصنعت دارووداروسازی رعایت بهداشت وحذف کردن هرگونه آلودگی است.

طبق دستورالعمل وزارت بهداشت در خصوص کارخانه های داروسازی حذف کامل میکروب یا قارچ است.

بدین ترتیب کفپوش ها ودیوارپوش های اپوکسی با مشخصات فنی ویژه می تواند، گزینه قابل قبولی باشد.

درزیربه معرفی خصوصیات متمایزکفپوش ودیوارپوش اپوکسی می پردازیم.


-مشخصات کفپوش اپوکسی درصنایع دارویی وداروسازی

1-یکنواخت و بدون درز.

2-سهولت شستشو.

3-مقاومت شیمیایی دربرابرمواد شوینده.

4-مقاومت فیزیکی و مکانیکی بالا.

5-آنتی باکتریال و آنتی داست.

6-ایجاد خاصیت آنتی استاتیک.

-کاربردهای کفپوش اپوکسی درصنایع دارویی وداروسازی

1-سالن تولید دارو.

2-انباردارو.

3-سالن توزین و بسته بندی دارو.

4-آزمایشگاه داروسازی.

5-بخش اداری کارخانه داروسازی.

6-محوطه کارخانه (کف و دیوارها).

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد