روش ساخت روفگاردن، بامسبزو باغبام

راه اندازی یک باغ روی پشت بام نیازبه صبر، کارسخت وانتخاب خوب گیاهان دارد.

درباره باغبانی روی پشت بام،ابتدا باید مزایا و معایب آن را آموخت.

-راهنمای گام به گام ساخت باغ روی پشت بام

1-ابتدا شرایط ساختمان خود را بررسی کنید.

الف)سن ساختمان(ساخت روفگاردن بروی ساختمان های قدیمی بسیارریسک پذیر است وباید بررسی شود).

ب)موقعیت ساختمان(میزان نور ودریافت انرژی خورشیدی بسیارمهم است).

پ)شرایط بارگذاری ساختمان(ساختمان به لحاظ بارگذاری باید توسط مهندس معماربررسی شود).

ت)تاسیسات ساختمان( پیش بینی زه آب و آب باران وبرف باید پیش بینی گردد).

ث)فضای مفید اجرای روفگاردن(بیشترین متراژ قابل اجرا روفگاردن).

2-شرایط باد را بررسی کنید.

الف)موقعیت ساختمان.(برخی ساختمان ها درشاه راه های بادی نقطه ای و محلی قرار دارند).

ب)تاثیرات باد غالب منطقه وشهراهمیت بالای دارد.(کاشت درختچه وگیاهان قدبلند توصیه نمی شود، مگربا استفاده ازنگهدارنده ومهارفنی به سازه).

3- شرایط نوررابررسی کنید.

برای کاشت گیاهان نورمناسب خلی مهم است. نوربیش ازحد باعث تخریب درختان، درختچه و گیاهان فصلی و صیفی جات می گردد.

4-انتخاب گیاهان مناسب و بومی رابررسی کنید.

هر گونه گیاهی غیربومی و نامتعارف که شرایط نگهداری سخت وهزینه برداراست به لحاظ فنی توصیه نمی شود.


5-خاک مناسب را انتخاب کنیم.

برای رشدو گسترس روفگاردن باید از خاک های سبک و مناسب روفگاردن استفاده نمود.

خاک مناسب ازتخریب و پوسیدگی گیاهان جلوگیری می نماید.

-راهکاری های فنی برای ساختمان های که شرایط ساخت روفگاردن را ندارند

1-ساخت باغچه های کوچک.

2-بهره گیری ازباکس های به ابعاد کوچک.

3-استفاده ازگلدان های سایزبزرگ.

4-استفاده ازنقاط مقاوم ساختمان برای جانمایی روفگاردن.

5- کاشت گل فصلی مانند گل پریوش و اطلسی وصیفی جات( ماننده بادمجان، گوجه فرنگی وبامیه و انواع سبزی ها).

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد