تولیدروکش حبابداراستخروجکوزی
عایق ضدتبخیر
akbari

روش های جدیدکاهش تبخیرآب

تبخیرآب استخربزرگترین دلیل کاهش آب است، که ۷۰٪ آب حجم آن را کاهش می دهد.
به عبارتی می توان گفت به طور طبیعی دلیل اصلی ازدست دادن آب تبخیراست.

بیشتر بخوانید »

نکات اجرای پوشش ضدتبخیر

-نحوه اتصال پوشش ضدتبخیر این پوشش ها به وسیله سشوار حرارتی با اورلب 10 سانتیمتری اجرا می شود. -نکات طلایی اجرا پوشش ضدتبخیر -قابلیت اجرا برای هر شکلی از مخزن ذخیره. -در مناطق بادخیز اجرا سیم و تسمه مهار. -پوشش درمخازن بتنی باید به شکل مخزن باشد. -جانمایی پله، نردبان و لوله ها باید دیده

بیشتر بخوانید »

پوشش ضدتبخیرچیست؟

-تعریف پوشش ضدتبخیر پوشش های شناور که بروی سطح آب استخر، مخازن، حوضچه ذخیره آب قرار می گیرند. ماهیت عملکرد پوشش ضدتبخیر براساس خاصیت مویینگی آب است. –ویژگی ها پوشش ضدتبخیر -حداقل تلفات آب. -عدم رشدجلبک. -مانع ورود گردوغبار. -گرم شدن استخر در صورت استفاده از روکش های نیمه شفاف شناورضدتبخیر. -پوشش های شناور ضدتبخیر

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد