نکات اجرای پوشش ضدتبخیر

-نحوه اتصال پوشش ضدتبخیر این پوشش ها به وسیله سشوار حرارتی با اورلب 10 سانتیمتری اجرا می شود. -نکات طلایی اجرا پوشش ضدتبخیر -قابلیت اجرا برای هر شکلی از مخزن ذخیره. -در مناطق بادخیز اجرا سیم و تسمه مهار. -پوشش درمخازن بتنی باید به شکل مخزن باشد. -جانمایی پله، نردبان و لوله ها باید دیده

بیشتر بخوانید »

عایق ضدتبخیرورشدجلبک

-علت سبزشدن رنگ آب چیست؟ آب استخر یا هر مخزن ذخیره آب باید دائما تمیز و آماده استفاده باشند و سلامت شما را تضمین کنند. مولکول های آب تمایل به جمع آوری باکتری ها و جلبک ها دارند. در صورت عدم استفاده از تصفیه و تعادل شیمیایی مناسب با گذشت زمان رنگ آب استخر شما

بیشتر بخوانید »

کاربردعایق های ضدتبخیر

عایق های تبخیر یا ضدتبخیر علاوه برکنترل تبخیر کاربردهای فراوانی دارد. قسمتی از کاربرد های فلوتینگ کاور به شرح زیر ارائه می گردد. –عایق های شناور ضدتبخیر کجا کارایی دارند؟ –جلوگیری ازتبخیردراستخر و مخازن و حوضچه ها. -ضدجلبک استخرجلبک سبز و آبی در استخر. -ورود آلودگی آب در استخر. -ازهدررفت آب در مناطق گرمسیرجلوگیری می

بیشتر بخوانید »

پوشش ضدتبخیرچیست؟

-تعریف پوشش ضدتبخیر پوشش های شناور که بروی سطح آب استخر، مخازن، حوضچه ذخیره آب قرار می گیرند. ماهیت عملکرد پوشش ضدتبخیر براساس خاصیت مویینگی آب است. –ویژگی ها پوشش ضدتبخیر -حداقل تلفات آب. -عدم رشدجلبک. -مانع ورود گردوغبار. -گرم شدن استخر در صورت استفاده از روکش های نیمه شفاف شناورضدتبخیر. -پوشش های شناور ضدتبخیر

بیشتر بخوانید »

عایق تبخیرآب چیست؟

-تعریف عایق تبخیر عایق ضد تبخیر محافظ حباب دار استخر، از تبخیر آب استخر به میزان 98% جلوگیری می کند. بدین وسیله، مصرف آب بسیار کاهش یافته، همچنین خود باعث حفظ منابع حیاتی طبیعی می گردد. -ویژگی بارزعایق تبخیر -کاهش مصرف انرژی تا میزان 90%. -تبخیر سطحی نزدیک به صفر. -حفظ گرمای استخر هنگام شب.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد