محدودیت های آبیاری تحت فشار

-مشخصات آبیاری تحت فشار 1 ـ سرمایه گذاری اولیه آن بیشتر است. 2 ـ برای راه اندازی سیستم استفاده از برق، گازوئیل و بنزین ضروری است. 3 ـ اگر آب به صورت حق آبه باشد احداث استخر جهت ذخیره آب الزامی است. 4 ـ در زمان وجود باد در منطقه نبایستی از سیستم استفاده کرد.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد