معرفی درزهای ساختمانی و اجرایی

درزها می توانند به دو صورت درزهای انقباضی یا درزهای انبساطی باشند. دما ورطوبت تاثیرات مستقیم بروی بتن دارند. این تغییرات در ساختمانی بتنی مسلح باید پیش بینی گردد. به اختصار تعدادی از آن ها را معرفی می کنیم. 1-درزهای اجرایی ساختمان در هرتوقف عمليات بتن‌ريزي كه موجب سخت شدن بتن مي‌گردد، درز ساخت (درز[…]

مصالح پركننده درزژوئن چیست؟

براي اجراي درزهاي ساختماني معمولاً مصالح زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد. -تعریف مصالح پركننده درزژوئن اين مواد ممكن است در بر دارنده الياف گياهي، لاستيك، تركيبات آسفالتي، چوب‌پنبه و مانند آن ها باشند. -ويژگي هاي مصالح پركننده درزژوئن 1-برخورداري از دوام زياد. 2-جاگيري و شكل‌گيري در درزها. 3-قابليت ارتجاع و عدم ايجاد اتصال محكم با[…]

محاسبه درزهای ساختمانی

نیروهایی که به سازه اعمال می شود بسیار تفاوت دارد. این نیروها بسیارکمتر از مقادیر واقعی است. در عوض با نیروهای کاهش یافته دیگر به سازه در طراحی اجازه ورود به محدوده پلاستیک را نمی دهیم. -محاسبات درز ساختمان مقادیر مجاز Drift بر اساس بند 2-5-4 آیین نامه محاسبه می شود. درز انقطاع برای ساختمان[…]

درزانقطاع ودرزژوئن یاانبساط چیست؟

-تعریف کلی درزژوئن یا انبساط درزی که در طول ساختمان قرارداشته باشد، درز انبساط گفته می شود. جهت جلوگیری از ایجاد تنش های بیش از حد معمول و خرابی های ناشی از انبساط ساختمان بر اثر تغییر درجه حرارت محیط خارج در ساختمان کارایی دارد. درز های انبساط باید به طریقی اجرا شود که حداکثر[…]

درزهای ژوئن ساختمانی

نحوه قرارگیری ساختمان ها در کنار یکدیگر حالت های مختلفی از درزژوئن ایجاد می نماید. -انواع درزژوئن ساختمانی الف-ساختمان بلند و کوتاه کنار هم. ب- دو ساختمان با دهنه های متفاوت. ج- قرارگیری ساختمان نو و قدیمی کنار یکدیگر. د-درزانبساط برای ساختمان‌های طویل. -نحوه اجرا درزژوئن ساختمانی -درز انبساط برای ساختمان با اسکلت فولادی حدود[…]

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد