انواع روفگاردن و باغبام

-مشخصات فنی انواع روفگاردن و باغبام 1-روفگاردن و باغبام متمرکزIntensive -هزینه احداث نسبتا‌ً بالا. -شرایط مراقبت و نگهداری شرایط ‌سنگین‌ و‌ منظم. -عمق بستر کاشت 30تا‌60 سانتی‌متر‌ یا‌ بالاتر. -تنوع گونه ای تنوع‌ گیاهی‌ بالا‌ درخت،‌‌‌ درختچه،‌ پوششی‌. -دسترسی اغلب‌ قابل‌دسترسی‌برای‌‌ ساکنین‌ یا‌ عموم. -آبیاری نیاز‌به‌ سیستم‌خاص‌ آبیاری. -وزن پیش‌بینی‌ شده‌ ساختمان‌  180تا‌500 کیلوگرم‌بر‌متر‌مربع. 2-روفگاردن

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد