امتیازات روفگاردن متمرکز

بام سبز متمرکز یا روفگاردن متمرکز

-تعریف بام سبز متمرکز یا روفگاردن متمرکز چیست؟ بام سبزمتمرکز یا روف گاردن متمرکز یا متراکم” Intensive Roof” مانند باغ های روی سطح زمین طراحی می شوند. جزئیات بام سبز شامل پیاده روها، نیمکت ها، زمین های بازی یا حتی استخرها هستند. پوشش گیاهی بام سبز متمرکز شامل درختان، درختچه ها و بوته هایی است

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد