انواع دیوار سبز (باغ عمودی)

-طبقه‌بندی دیوارهای سبز طبقه بندی دیوارسبز براساس انواع پوشش رشد انجام می شود. 1-پوشش نرم دیوارسبز. 2-پوشش حصیر شکل دیوارسبز. 3-پوشش ساختاری دیوارسبز. -پوشش نرم دیوارسبز دیوارهای سبز دارای پوشش نرم سیستم‌های نوع «خاک درون تاقچه» یا «خاک درون کیف» دارند. سیستم‌های دارای پوشش نرم بسته‌های خاک خود را در کیف یا مکانی مانند تاقچه

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد