تراس سبز شنال

طراحی و زنده کردن فضای تراس سبز

-راهکارهای ساخت تراس سبز اولین راه در راستای افزودن طراوت و سرزندگی به فضای تراس هر چند کوچک، کاشتن گیاه‌های پر حجم طبیعی است. این دست گیاهان را می‌توان توسط چهارچوب‌های چوبی یا فلزی و یا با آسانی به وسیله نخ هدایت کرد و از آن‌ها سقف ساخت

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا