تولیدروکش حبابداراستخروجکوزی
عایق ضدتبخیر
akbari

روش های جدیدکاهش تبخیرآب

تبخیرآب استخربزرگترین دلیل کاهش آب است، که ۷۰٪ آب حجم آن را کاهش می دهد.
به عبارتی می توان گفت به طور طبیعی دلیل اصلی ازدست دادن آب تبخیراست.

بیشتر بخوانید »

نکات اجرای پوشش ضدتبخیر

-نحوه اتصال پوشش ضدتبخیر این پوشش ها به وسیله سشوار حرارتی با اورلب 10 سانتیمتری اجرا می شود. -نکات طلایی اجرا پوشش ضدتبخیر -قابلیت اجرا برای هر شکلی از مخزن ذخیره. -در مناطق بادخیز اجرا سیم و تسمه مهار. -پوشش درمخازن بتنی باید به شکل مخزن باشد. -جانمایی پله، نردبان و لوله ها باید دیده

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد