ژئوگريد کاشت گونه گیاهی روی شیب

ژئوگرید با اندازه 200* 200 ميليمتر يا 150 * 150 ميليمترنیاز است. سپس شبکه ژئوگرید را روی سطح مدنظر اجراو مهار انجام می دهیم. ابتدا و انتهای شیب، ژئوگرید را باید به طور اصولی مهار نمود. -الزامات ژئوگرید برای کاشت گونه گیاهی -ظرفيت زهکشي خوب. -زاويه اصطکاک داخلي مناسب. -تراکم مناسب خاک. -خاک مناسب براي

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد