تولید گلدان دیوار سبز

سئوالات متداول در ارتباط با ديوار سبز

1-وزن ديوار سبز چقدر است؟ -وزن هر جعبه با خاك و گياه: 8 كيلوگرم. -وزن ساختار: 40 كيلوگرم. -وزن گلدان روي مخزن با خاك و گياه: 25 كيلوگرم.   2-حجم آبي كه مي تواند مخرن را پر كند: 180 ليتر   3-گياهان چگونه به صورت عمودي در داخل

بیشتر بخوانید »

دیوار سبز

-تعریف دیوار سبز مجموعه ای از جعبه های می باشد، که در کنار هم به صورت چیدمانی قرار گرفته و دیوار را تشکیل می دهند. در صورت آسیب دیدن یک جعبه می توان به سادگی جعبه مربوطه را برداشت و گیاهان را به سادگی تعویض نمود و به

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا