خاک سبک بام سبز متمرکز

موارد مصرف خاک سبک روف گاردن

-کاربرد خاک سبک روفگاردن وباغ بام -خاک سبک باغ بام ویژهء فضای سبز پشت بام، روف گاردن، تراس سبز. -خاک سبک باغ بام بستر مناسب برای کشت های گلخانه روف گاردن و بالکن گاردن. -خاک سبک باغ بام کشت گیاهان زینتی روف گاردن یا بام سبز یا باغ

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا