درزانقطاع ودرزژوئن یاانبساط چیست؟

-تعریف کلی درزژوئن یا انبساط درزی که در طول ساختمان قرارداشته باشد، درز انبساط گفته می شود. جهت جلوگیری از ایجاد تنش های بیش از حد معمول و خرابی های ناشی از انبساط ساختمان بر اثر تغییر درجه حرارت محیط خارج در ساختمان کارایی دارد. درز های انبساط باید به طریقی اجرا شود که حداکثر

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد