دیوار سبز pdf

انواع دیوار سبز (باغ عمودی)

-طبقه‌بندی دیوارهای سبز غالباً از قطعات پیمانه‌ای که نگهدارنده ماده رشد هستند. می‌توان آن‌ها را بنا بر نوع پوشش رشد بکار رفته ساخته شده‌اند طبقه بندی نمود.   1-پوشش نرم دیوار سبز. 2-پوشش حصیر شکل دیوار سبز. 3-پوشش ساختاری دیوار سبز.   –پوشش نرم دیوار سبز دیوارهای سبز

بیشتر بخوانید »

ویژگی‌های گرین وال یا دیوار سبز

–مزایا گرین وال یا دیوار سبز در ساختمان‌ها -جداسازی فضاهای داخلی و فضاهای خارجی با دیوار سبز. -ممانعت از انتقال حرارت بین فضاها با دیوار سبز. -ممانعت از انتقال صدا بین فضاها. -مقاومت در برابر ضربه با دیوار سبز. -مقاومت در برابر فشاربا دیوار سبز. -مقاومت در برابر

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا