روفگاردن متمرکز مشهد

بام سبز متمرکز یا روفگاردن متمرکز

-بام سبز متمرکز یا روفگاردن متمرکز چیست؟ بام سبزمتمرکز یا روف گاردن متمرکز یا متراکم” Intensive Roof” اصولا همانند محوطه های روی سطح زمین طراحی می شوند. پیاده روها، نیمکت ها، زمین های بازی یا حتی استخرها به عنوان اجزای اضافی به بام اضافه شده و پوشش گیاهی

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا