فواید دیوارهای سبز تهران

فواید دیوارهای سبز

استراتژی مؤثر گسترش فضای سبز شهری به علت قیمت بالای زمین در شهرهای بزرگ، گسترش فضای سبز در سطح افقی بسیار پرهزینه است. بنابراین می‌بایست استراتژی و راهبرد اصلی شهرداری‌ها، گسترش فضای سبز در سطح عمودی باشد.   –فواید دیوارهای سبز در بهبود راندمان انرژی این نوع دیوار

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا