لیکا روفگاردن تهران

ليکا روفگاردن و باغ بام

-لیکا روفگاردن چیست؟ واژه ليکا از عبارت light expanded clay aggregate به معني دانه رس سبک منبسط شده گرفته شده است. اين دانه ها از انبساط خاک رس در کوره هاي گردان با حرارتي حدود 1200 درجه سانتيگراد بدست مي آيند. دانه هاي ليکا داراي شکل تقريبا گرد

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا