عایقکاری وآببندی دیوارگچی

-چراعایقکاری دیوارگچی نیازاست؟ به دلیل لایه سست دیوارهای گچی و تاثیرات رطوبت و حرارت بر دیوار، موجب این می گردد که دیوارهای گچی حائل مناسبی نباشد. جهت جلوگیری از تاثیرات رطوبت و حرارت بر دیوار انجام عایق کاری و آببندی دیوار گچی از الزامات دیوارهای گچی می باشد. –دلیل استفاده از دیوارگچی -کاهش هزینه ی

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد